Peginterferon alfa-2b

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Peginterferon alfa-2b:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
PegIntron  MSD pulver og solvens til injektionsvæske, opl., pen  120 mikrogram/0,5 ml