Icodextrin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Icodextrin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Extraneal, komb.  Baxter peritonealdialysevæske  75 mg/ml Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumlactat