Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Typhim VI®  sanofi injektionsvæske, opl.
VIATIM®  sanofi Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte Hepatitis A-virusantigen