Paclitaxel

Der henvises til: 13C-Urea
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Paclitaxel:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Abraxane  Celgene Nordic pulver til infusionsvæske, susp.  5 mg/ml
Paclitaxel "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml
Paclitaxel "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml