Acetylsalicsylsyre kombinationspræparat

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Acetylsalicylsyre, Caffein Treo®, komb., Meda
Acetylsalicylsyre, Caffein Triplo®, komb., Orifarm Generics