Midler mod amøbedysenteri

 

Metronidazol anvendes hyppigst ved infektioner med bakterier, men virker også mod amøber og andre encellede parasitter ved at binde sig til parasitternes gener (DNA). 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Metronidazol Metronidazol "B. Braun", B. Braun Medical