Misbrug af morfin og morfinlignende midler

 

Clonidin og morfinlignende stoffer, fx buprenorphin og metadon, bruges til behandling af abstinenser hos misbrugere af morfin og lignende stoffer. De morfinlignende midler forebygger desuden tilbagefald under den langsomme nedtrapning fra misbruget. Endelig benyttes de til langtidsbehandling hos personer, der ikke kan undvære stofferne.

Naloxon anvendes ved forgiftningstilstande og naltrexon ved forebyggelse efter, at man er ophørt med misbruget. Hvis man er i behandling med naltrexon og indtager morfin, udebliver rusvirkningen, idet naltrexon ophæver virkningen af morfin. 

 

Suboxone® indeholder både buprenorphin og naloxon og bruges sammen med terapi til vedligeholdelse af stoffrihed hos afvænnede patienter. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Levomethadon Levopidon, dne