Ændret tilskud til midler mod depression og angst

Publiceret: 29.02.2012

Reglerne om tilskud bliver den 5. marts 2012 ændret for flere lægemidler mod depression og angst. Ændringen rammer en række af de dyrere midler, hvor man ikke længere automatisk får tilskud. Muligheden for tilskud kommer til at afhænge af en række forhold, der skal vurderes af lægen.   

  

De nye regler gælder præparater med følgende virksomme stoffer: 

  • Agomelatin (middel mod depression)
  • Buspiron (middel mod angst)
  • Duloxetin (middel mod depression)
  • Escitalopram (middel mod depression)
  • Fluvoxamin (middel mod depression)
  • Imipramin (middel mod depression)
  • Isocarboxacid (middel mod depression)
  • Pregabalin (middel mod epilepsi, der også bruges mod angst)
  • Quetiapin (middel mod psykoser, der også bruges mod depression - ændringen gælder kun depottabletterne)
  • Reboxetin (middel mod depression)

  

Herudover bliver der også ændret i tilskudsreglerne for de flydende udgaver (fx mixtur eller orale dråber) af lægemidler med de virksomme stoffer escitalopram, mirtazapin, paroxetin og sertralin (alle midler mod depression). Her forsvinder ligeledes det automatiske tilskud.