Brugere tester ny medicin.dk

Publiceret: 04.11.2010

Af Tone Marstrand Reersted, 4. november 2010

I uge 45 tester medicin.dk-brugere den nye medicin.dk hjemmeside. Knap 20 personer - både lægmænd og fagfolk - er sat i stævne hos bureauet Snitker og co. på Nytorv i København.   

 

"Vi har forsøgt at finde personer, der repræsenterer vores brugere bredt" siger udviklingschef og projektleder Anette Petersen og fortsætter "Vi har testpersoner, der er læger, sygeplejersker, farmaceuter, lægesekretærer til at teste den del, der henvender sig til de sundhedsprofessionelle".   

 

Til at teste den del af hjemmesiden, der henvender sig til borgere, har medicin.dk kontaktet et bredt udsnit af den danske befolkning og sørget for, at der blandt testpersonerne både er kronisk syge og pårørende til syge, ligesom der er personer, der blot interesserer sig for medicin og sygdom.   

 

Hvorfor overhovedet teste medicin.dk?
"Når vi sidder bag vores egne fire vægge på kontoret, er vi jo fysisk langt fra der, hvor vores brugere er, når de bruger informationen", siger Anette Petersen og fortsætter "så selvom vi tidligere har lavet brugerundersøgelser, og den vej har en god fornemmelse af vores brugeres behov, så er det stadig vigtigt for os at vide, om de nye tiltag vi har udarbejdet på kontoret, også giver mening for brugeren".   

 

"Vi håber at få en masse konstruktiv feedback fra brugerne" siger Anette Petersen. "Vores succeskriterium er tilfredse brugere, så vi opfordrer testpersonerne til ikke at holde sig tilbage, og udtrykke alle de ting de synes er problematiske - også de mindre positive".   

 

På medicin.dk ved vi fra tidligere, at med den brede brugerskare vi har, så kan vi ikke indfange og opfylde alles behov, men ved at bruge tiden og ressourcerne på en brugerundersøgelse af den nye hjemmeside, og lytte til den feedback vi får, kan vi opsnappe de største problematikker og få rettet op på dem, inden vi lancerer siden i 2011.