Brugerbetaling på fertilitetsbehandling afskaffes

Publiceret: 22.12.2011

Fra den 1. januar 2012 afskaffes den øgede egenbetaling på fertilitetsmedicin, som blev indført den 1. januar 2011. 

  

Tilskuddet til fertilitetsmedicin vil fra den 1. januar igen blive beregnet efter de almindelige medicintilskudsregler. 

I 2012 vil du derfor igen kun have én saldo i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), dvs. at begreberne CTR-A og CTR-B vil forsvinde fra 1. januar 2012. 

  

Ændringen betyder også, at det igen bliver muligt at få en bevilling af kronikertilskud, hvis du har store udgifter til fertilitetsmedicin. 

Med en bevilling af kronikertilskud udgør den årlige egenbetaling til tilskudsberettiget medicin maksimalt 3.655 kr. (2012-niveau). Det er lægen, der skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud. 

  

Se også Lægemiddelstyrelsens nyhed Egenbetaling på fertilitetsmedicin