Depression og graviditet

Publiceret: 25.10.2011

Hvis du er i behandling med et SSRI-præparat og bliver gravid, anbefaler Lægemiddelstyrelsen nu, at du søger læge for at få en samtale om andre behandlingsmuligheder. 

  

SSRI-præparater er de nyere antidepressive midler, der også populært - og fejlagtigt - kaldes "Lykkepiller". Midlerne bruges mod depression og angst og har færre bivirkninger end de traditionelle midler mod depression, hvorfor de har fået stor udbredelse. I foråret 2011 blev man opmærksom på risikoen for en række sjældne, men alvorlige bivirkninger hos fostre og spædbørn født af mødre, der havde taget SSRI-præparater under graviditeten. 

  

Advarslen fra Lægemiddelstyrelsen kommer som opfølgning på et notat, Lægemiddelstyrelsen udsendte i september 2011 om samme emne. Siden september har Lægemiddelstyrelsen modtaget yderligere 12 indberetninger om alvorlige bivirkninger hos fostre og børn. 

  

Behandling af depression bør revurderes ved graviditet
Lægemiddelstyrelsen skriver: "Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning på området bør mulighederne for psykoterapeutisk behandling altid overvejes ved depression hos gravide. Medicinsk behandling bør ifølge Sundhedsstyrelsen ske i samråd med en speciallæge i psykiatri. Der skal foretages en konkret afvejning af behandlingens mulige gavnlige effekt og skadelige virkninger set i forhold til den risiko, som en utilstrækkeligt behandlet depression kan medføre for den gravide og det ufødte barn". 

  

I artiklen tilføjes afslutningsvist, at det er vigtigt, at du ikke selv stopper den antidepressive behandling uden først at have været i kontakt med din læge. 

  

Du kan læse artiklen i sin helhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside