Vanedannende medicin - tag snakken

Publiceret: 25.06.2019

 

Vanedannende medicin mod stærke smerter, angst eller søvnbesvær skal bruges med forsigtighed. En ny folder fra Sundhedsstyrelsen giver borgere viden og gode råd om brug af vanedannende medicin og støtter samtalen mellem borgeren og lægen. 


Brug kun vanedannende medicin efter nøje overvejelse
 

Sundhedsstyrelsen skriver, at vanedannende medicin "er forbundet med en række hyppige og betydelige bivirkninger og risiko for afhængighed". Derfor anbefaler de, at medicinen kun bruges efter nøje overvejelse, og at behandlingen med vanedannende medicin, skal vare så kort tid som muligt.  

 

Hvad er vanedannende medicin - og hvad er bivirkingerne? 

Folderen giver borgeren viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden kan borgeren læse om, hvordan man kan trappe ud af medicinen og om alternativer til vanedannende medicin.  

 

Landets læger har i dag fået leveret folderen sammen med "Ugeskrift for Læger". 

 

Folderen er lavet efter dialog med patientforeningen Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Benzorådgivningen. Rammerne for behandling med vanedannende medicin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning for ordination af afhængighedsskabende lægemidler

 

Læs mere - og hent folderen.