Får du meget medicin?

Publiceret: 14.05.2019

 

Som noget nyt kan du, eller dine pårørende, få gennemgået din medicin på "Polyfarmaciklinikken" på Nordsællands hospital i Hillerød (poly= flere, farmaci = lægemidler).  

 

Hvad kan Polyfarmaciklinikken hjælpe med? 

Polyfarmaciklinikken tilbyder at gennemgå din medicin sammen med dig - og evt. dine pårørende - for at finde ud af, om der er medicin, du ikke behøver at tage.  

 

Hvem og hvordan? 

Tilbuddet gælder patienter, der får meget medicin, eller har flere kroniske sygdomme.  

Tag en snak med din læge, hvis du gerne vil have gennemgået din medicin. Det er din læge, der skal henvise dig til klinikken. 

 

Pårørende? 

Er du pårørende til en, der får meget medicin, skal henvisningen ske via din pårørendes egen læge. Pårørende er velkomne til at tage med til konsultationen i Polyfarmaciklinikken. 

 

Tilbuddet gælder foreløbig i Region Hovedstaden. Bor du udenfor Region Hovedstaden, så tal med din læge om, hvilke muligheder der er for dig. 

 

Vil du vide mere? 

Vil du gerne vide mere om klinikken, kan du læse mere på polyfarmaciklinikkens hjemmeside, eller du kan kontakte  

projektleder Signe Kristensen: 

Mail: signe.kristensen.01@regionh.dk 

Tlf.: 4829 6028