Fejl i sundhedsvæsenet - indberetter du?

Publiceret: 12.04.2019

 

Sådan indberetter du fejl i Sundhedsvæsenet 

Husk, at du som patient og pårørende kan indberette fejl (en såkaldt "Utilsigtet hændelse"), du møder i Sundhedsvæsenet. På den måde kan du medvirke til at de samme fejl, så vidt muligt, ikke begås i fremtiden. Indberet her: Rapportér en utilsigtet hændelse som patient eller pårørende

 

Hvad er en "Utilsigtet hændelse"?
Styrelsen for Patientsikkerhed skriver: "En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.  

 

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'."  

 

Er du i tvivl, så kontakt en patientvejleder i den region, hvor du bor. Se oversigten over Patientvejledere her

 

Baggrund 

I 2018 behandlede Styrelsen for Patientsikkerhed knap 195.173 indberetninger om fejl i Sundhedsvæsenet. Fejlene kaldes "Utilsigtede Hændelser" eller "UTH'er". Af disse knap 200.000 er kun 3430 sager indrapporteret af patienter og pårørende. Det svarer til 1,75% af alle sager. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer patienter og pårørende til at indrapportere  

Patienter og pårørende har siden 2011 kunnet rapportere om fejl (UTH'er), men tilsyneladende er det fortsat få, der benytter sig af den mulighed.  

 

I november 2018 lancerede Styrelsen en ny kampagne med formålet at få flere patienter og pårørende til at rapportere om fejl. Kampagnen havde fokus på at orientere om muligheden for at indberette, og samtidig gjorde man selve indrapporteringen nemmere. 

 

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed; Rapportér en utilsigtet hændelse som patient eller pårørende