Ibuprofen og hormonbalance hos mænd

Publiceret: 09.01.2018

 

Et nyt dansk-fransk studie peger på en mulig sammenhæng mellem brug af det smertestillende indholdsstof ibuprofen og påvirkning af hormonbalancen - og dermed fertiliteten - hos mænd.  

 

Lægemiddelstyrelsen skriver: 

"Lægemiddelstyrelsen vil sammen med de øvrige EU-lande se nærmere på studiet og den øvrige litteratur på området og på den baggrund vurdere eventuelle konsekvenser. Det nye studie alene er for lille til at drage endelige konklusioner, og giver ikke umiddelbart anledning til bekymring.  

 

Mænd kan fortsætte brug af ibuprofen 

Mænd og kvinder kan derfor fortsat bruge smertestillende medicin med ibuprofen som anført i produktinformationen. Generelt bør ibuprofen bruges i kort tid og med så lav dosis som muligt."  

 

Læs nyheden på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

 

Se liste over lægemidler, der indeholder ibuprofen.