Fald i brug af antibiotika

Publiceret: 01.11.2017

 

En ny rapport fra DANMAP (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) fra oktober 2017 viser, at antibiotikaforbruget er faldet siden 2011, da det var på det højest registerede niveau i Danmark. 

 

Forbruget registeres i DID (Definerede daglige doser pr. 1000 indbyggere). 

 

Næsten samme niveau som i 2007 

I 2014 lå forbruget på 18,58 DID, i 2015 på 18,50 DID og i 2016 er forbruget så faldet yderligere til 18,47 DID, og nærmer sig nu forbruget i 2007 på 18,37 DID. 

 

Bakterier 

 

90% af al antibiotika udleveres i primærsektoren 

Primærsektoren står for knap 90 % af det samlede antibiotikaforbrug. Primærsektoren defineres i denne sammenhæng som antibiotika "udleveret til ikke-indlagte patienter dvs. alle indløste recepter, der er udskrevet af praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og tandlæger samt af hospitalslæger i forbindelse med udskrivning af en patient". 

 

Brug af penicilliner er fortsat størst 

I 2016 udgjorde penicillinerne fortsat den største gruppe af antibiotika, der udleveres i primærsektoren med i alt 65 % af det samlede forbrug. 

 

Stort fald i forbrug til børn 

Børn og ældre står for det største forbrug af antibiotika. I aldersgruppen 0-4 år er der i 2016 registreret et markant fald i antal indløste recepter på 43% over de seneste 10 år. 

 

Læs resume af DANMAP-rapporten på Statens Serum Instituts hjemmeside, eller læs selve DANMAP-rapporten