Normal børnevaccination igen

Publiceret: 18.12.2014

Sundhedsstyrelsen skriver, at "fra 1. januar 2015 skal børn igen vaccineres efter det tidligere børnevaccinationsprogram, da Statens Serum Institut (SSI) igen har vacciner tilgængelige efter et år med produktionsproblemer". 

  

Ændringerne betyder, at man går tilbage til det "gamle" børnevaccinationsprogram, der blev brugt, inden produktionsproblemerne opstod sidst i 2013.  

  

Baby der vaccineres 

  

Vaccination mod hepatitis B? 

Børn på 3, 5 og 12 måneder, der er blevet vaccineret mod stivkrampepolio og  kighoste i 2014, er også blevet vaccineret mod hepatitis B ( leverbetændelse). Vaccinationen mod hepatitis B skyldes udelukkende, at den vaccine der kunne leveres som erstatning for den normale vaccine, også indeholdt beskyttelse mod hepatitis B. Sundhedsstyrelsen finder ikke grund til, at alle børn skal vaccineres mod hepatitis B. 

  

Ændringen betyder konkret, at: 

  

  • Alle børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet efter 1. januar 2015, vil blive vaccineret med Statens Serum Instituts vaccine, og ikke blive tilbudt vaccination mod hepatitis B. 
  • Alle børn, der har modtaget mindst én vaccination med den midlertidige vaccine som led i det midlertidige vaccinationsprogram, og derfor også er begyndt på et vaccinationsprogram mod hepatitis B, vil blive tilbudt at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. 
  • Børn, der er påbegyndt SSI´s vaccine, men herefter er blevet vaccineret med den midlertidige vaccine, vil også være omfattet af tilbuddet om at færdiggøre hepatitis B-vaccinationsserien frem til udgangen af 2015.

  

Igen ét stik i stedet for to ved 5-års-alderen 

Ændringen betyder også, at de 5-årige børn, der skulle have vaccinationen DiTeKiPol (mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio), igen kan nøjes med én injektion i stedet for to, som det var tilfældet i det midlertidige børnevaccinationsprogram. 

  

Se det opdaterede børnevaccinationsprogram på min.medicin.dk. 

  

Læs mere i nyheden Midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet slutter til nytår på Statens Serum Instituts hjemmeside.