Et stik mindre til børn pr. 1. januar 2015

Publiceret: 23.10.2014

Statens Serum Institut skriver i deres nyhedsbrev EPI NYT, at de forventer, at de igen vil kunne levere to midlertidigt udgåede vacciner fra 1. januar 2015. De to vacciner vil dermed igen blive en del af det danske børnevaccinationsprogram.  

  

Det drejer sig om vaccinen mod Difteri, StivkrampeKighoste og  Polio (Børnelammelse) også kaldet DiTeKiPol-vaccine. Ændringen gælder således både den DiTeKiPol-vaccine småbørn får, når de påbegynder vaccinationsprogrammet (DiTeKiPol/Hib) og den vaccine børn revaccineres med i 5-årsalderen (DiTeKiPol Booster). 

  

I resten af 2014 skal børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet og 5-årige børn, der revaccineres, fortsat vaccineres med de to midlertidige vacciner hhv 1) Infanrix hexa® og 2)  DiTeKiBooster  +  IPV-vaccine (i to forskellige sprøjter.) 

  

Et stik mindre 

Når Statens Serum Institut til januar 2015 igen kan levere vaccinerne, betyder det: 

  

  • At de børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet ikke længere vaccineres mod hepatitis b, som de midlertidigt er blevet i 2014. Hepatitis b - vaccinen er normalt ikke en del af det danske børnevaccinationsprogram.
  • At de børn, der skal revaccineres i 5-årsalderen, igen kun skal have et stik i stedet for de to, som de har fået i 2014.

  

Statens Serum Institut informerer både borgere og sundhedspersonale mere detaljeret, når vi nærmer os skiftet mellem vaccinerne. 

  

Se hele Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram

  

Læs mere nederst i Statens Serum Instituts nyhedsbrev:  EPI NYT oktober 2014

  

Læs nyheden om den midlertidige vaccination fra 15. januar 2014