Advarsel til patienter med kunstige hjerteklapper

Publiceret: 18.12.2013

Sundhedsstyrelsen skriver, at nyere blodfortyndende midler ikke må bruges til patienter med mekaniske hjerteklapper. Det drejer sig om midlerne Pradaxa® (dabigatran etexilat),  Xarelto® (rivaroxaban) og  Eliquis® (apixaban). 

  

Forhøjet blodtryk er farligt, hvis det ikke behandles. 

Hjerteklappatienter behandles med warfarin eller phenprocoumon 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med mekaniske hjerteklapper skal behandles med warfarin eller alternativt  phenprocoumon.  

  

Læs Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.