Alvorlige bivirkninger ved Tredaptive®

Publiceret: 15.01.2013

Tredaptive® trækkes tilbage fra markedet med virkning fra den 21/1 - 2013.  

  

En undersøgelse har vist alvorlige bivirkninger ved Tredaptive® (bl.a. blødninger, muskelsvaghed, infektioner og diabetes), der overstiger de gavnlige effekter. 

  

På baggrund af en anbefaling fra Den Europæiske Bivirkningskomité har det europæiske lægemiddelagenturs videnskabelige komité for lægemidler til mennesker, CHMP, besluttet, at Tredaptive® skal trækkes tilbage fra markedet. 

  

Hvis du får Tredaptive®, skal du kontakte lægen, så I kan aftale din fortsatte behandling.