Melder du bivirkninger?

Publiceret: 09.11.2012

Med baggrund i henvendelser fra industrien har Sundhedsstyrelsen besluttet, at det skal stå i indlægssedlen, at patienten opfordres til at melde eventuelle bivirkninger til læge, apotek, sundhedsperson eller Sundhedsstyrelsen. 

  

Sundhedsstyrelsen har formuleret denne standardtekst, som kommer til at stå i indlægssedlens 

punkt 4: 

  

"Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen 
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel." 

  

Læs nyheden i sin helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Meld bivirkninger ved medicin og vacciner til mennesker 

Læs mere om Bivirkninger af medicin på min.medicin.dk