Nye regler for tilskud til fertilitetsbehandling

Publiceret: 07.01.2011

Af Tone Marstrand, 7. januar 2011 

 

Folketinget har i december 2010 vedtaget en række ændringer af sundhedsloven, der betyder, at personer i fertilitetsbehandling nu selv skal betale en stor del af behandlingen. 

 

Der er for det første nu egenbetaling på insemination og IVF. Prisen er i dag hhv. 1.185 kr. og 5.040 kr. pr. forsøg. Hertil kommer evt. udgift ved køb af donorsæd. 

 

Desuden er tilskuddet til lægemidler i forbindelse med fertilitetsbehandling blevet mindsket, så de første 15.000 kr. fremover skal betales af personen selv. Udgifter ud over de 15.000 kr. pr. år ydes der 100% tilskud til. 

 

Sterilisation og refertilisation 

Samtidig er der indført egenbetaling for sterilisation og fertilisation. Sterilisation koster i 2011 8.457 kr. for mænd og 12.984 kr. for kvinder. Refertilisation koster 5.949 kr. for mænd og 33.933 kr. for kvinder. Beløbet reguleres årligt. 

 

Læs mere i Indenrigs- og sundhedsministeriets pjece om de nye regler.