Redaktion

Revisionsdato: 23.09.2016

Redaktion 

Pro.medicin.dk udarbejdes af en uafhængig redaktion, der består af fire læger, som alle er aktive klinikere i det daglige. Redaktionen er ansvarlig for indholdet og den videre udvikling af pro.medicin.dk. 

 

Redaktionen er (alfabetisk): 

Henrik Friis, overlæge (Ansvarshavende redaktør). 

Jakob Hendel, overlæge, ph.d. 

Kim P. Dalhoff, professor, overlæge, dr.med. 

Lars Bjerrum, professor, speciallæge, ph.d. 

 

Specialkonsulenter: 

Per Damkier: Professor, overlæge, ph.d., specialkonsulent på området vedrørende brug af medicin til gravide og ammende. 

Ulrik Sprogøe: Overlæge, ph.d., specialkonsulent på området vedrørende brug af medicin i forbindelse med bloddonation.