5 hurtige om personlig medicin

Revisionsdato: 14.05.2019

1. Hvad er personlig medicin? 

Personlig medicin er et begreb, der dækker over medicin, der er tilpasset til den enkelte patient ud fra patientens genetiske profil. Andre betegnelser, der bruges om personlig medicin, er ”Skræddersyet medicin”, ”genomisk medicin”. 

 

Hvert eneste menneske er unikt med hensyn til genetisk profil. Det afspejler sig i den enkeltes evne til bl.a. at optage, nedbryde og udskille lægemidler.  

 

Genom 

Nogle har brug for større dosis, fordi de nedbryder og udskiller visse typer medicin hurtigere end gennemsnitspatienten. Andre har derimod brug for mindre dosis, fordi de er langsommere til at nedbryde og udskille medicinen.  

 

De førstnævnte risikerer, at blive underbehandlede, fordi deres dosis er for lav - de sidstnævnte risikerer flere alvorlige bivirkninger eller ligefrem forgiftning, fordi deres dosis er for høj. 

 

2. Hvilke typer behandling findes som personlig medicin 

Det er især inden for behandling af kræft, at personlig medicin bruges i dag. Foreløbig har man ikke udviklet ”personlig medicin” inden for de store folkesygdomme som fx diabetes, KOL og forhøjet blodtryk.  

 

3. Hvad kræver det at få personlig medicin? 

Det kræver, at den enkelte patient får kortlagt sin genetiske profil. Dette vil i Danmark typisk foregå på et hospital i forbindelse med behandlingen. 

 

4. Hvad er bivirkningerne ved personlig medicin? 

Det er en af forhåbningerne, at man kan mindske bivirkninger ved medicin ved at tilpasse medicinen den enkelte i højere grad end i dag.  

 

5. Er personlig medicin bedre end almindelig medicin? 

Man kan ikke sige, at personlig medicin på nuværende tidspunkt er bedre end anden medicin, men fremtidsperspektivet er, at man vil kun tilpasse medicinen til den enkelte, så den virker mere effektivt og har færre bivirkninger.  

 

Læs mere om personlig medicin på pro.medicin.dk

Læs også om Etnicitet og medicin