Schisandrafrugt

Revisionsdato: 15.05.2017

Indledning 

Schisandrafrugt er et naturlægemiddel. Det består af frugten fra busken Schizandra chinensis som bl.a. indeholder liganerne schiazandrin og gomesin A, der anses for at stimulere immunforsvaret. Der er ikke registreret naturlægemidler, der udelukkende indeholder schisandrafrugt. De naturlægemidler, der er registreret, indeholder også rosenrod og/eller ginseng

 

Anvendelse 

Bruges ved træthed, og når du skal komme hurtigere til kræfter efter en sygdomsperiode (rekonvalescens). 

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for, at schisandrafrugt afkorter rekonvalescens. 

 

Dokumentation 

Der foreligger ingen undersøgelser, hvor effekten af schisandra er afprøvet hos patienter i rekonvalescens. 

 

Bivirkninger 

Der er ikke beskrevet nogen bivirkninger ved brug af schisandrafrugt. 

 

Interaktioner 

Ekstrakt fra schisandrafrugt hæmmer enzymer, der omsætter lægemidler i organismen. Ved samtidig brug af schisandrafrugt og disse lægemidler, er der derfor risiko for øget koncentration af lægemidlerne i blodet. Det gælder fx benzodiazepiner, calciumblokkere, statiner m.fl. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager schisandrafrugt i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af schisandrafrugt som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside