Gyldenris

Revisionsdato: 15.05.2017

Indledning 

Gyldenris er et naturlægemiddel. Det består af de overjordiske dele af planten Solida virgaurea eller "almindelig gyldenris". Mulige indholdsstoffer og deres eventuelle virkningsmekanismer er ukendte. 

 

Gyldenris 

Anvendelse 

Bruges som let vanddrivende middel ved irritation i urinvejene.  

 

Virker det? 

Der er utilstrækkelige holdepunkter for, at gyldenris virker symptomlindrende hos patienter med gener ved vandladning. 

 

Dokumentation 

Der findes ingen dokumentation. 

 

Bivirkninger 

Ingen alvorlige bivirkninger er beskrevet. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager gyldenris i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af gyldenris som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

2125. Yarnell E. Botanical medicines for the urinary tract. World J Urol. 2002; 20:285-93, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12522584 (Lokaliseret 6. juni 2016)