Fiskeolie

Revisionsdato: 15.05.2017

Indledning 

Fiskeolie udvindes fra fisk. Fiskeolie har et højt indhold af n-3-fedtsyrer, også kaldet omega-3-fedtsyrer. N-3-fedtsyrer påvirker betændelsesprocesserne i kroppen. De indbygges også i cellernes membraner, så membranerne ændrer karakter (membranerne bliver mere ”flydende” og signalfunktionen mellem cellerne påvirkes). 

Fikseolie 

Kapsler med fiskeolie 

 

Anvendelse 

Fiskeolie bruges til at nedsætte indholdet af fedt (triglycerid) i blodet som supplement til diæt og til at lindre morgenstivhed og ømme led ved inflammatoriske sygdomme, fx leddegigt. Fiskeolie findes også som indholdsstof i almindelige lægemidler. Se lægemidler, der har fiskeolie som indholdsstof

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at fiskeolie nedsætter blodets indhold af fedt (triglycerid) hos personer med forhøjet indhold af fedt i blodet, og at fiskeolie nedsætter stivhed og smerter i leddene ved leddegigt. 

 

Dokumentation 

Fiskeolie nedsætter en række formodede risikofaktorer for hjerte-karsygdom; blodets fedtindhold sænkes, blodets blodplader har mindre tendens til at klistre sammen, blodkarrene bliver mindre stive, og der ses et let fald i blodtrykket. Undersøgelser har dog ikke kunnet vise, at fiskeolie nedsætter risikoen for hjerte-karsygdom. 

 

Fiskeolie i daglige doser på godt 3 gram kan nedsætte blodets indhold af fedt (triglycerid) ved moderat til svært forhøjet fedt i blodet. En analyse af 47 undersøgelser viste således et fald i blodets indhold af fedt på 14% ved fiskeolietilskud sammenlignet med placebo (snydemedicin). Derimod fandtes ingen effekt af fiskeolie på kolesteroltallet.  

 

Ved leddegigt og andre betændelsessygdomme i led kan fiskeolie i daglige doser på 3 gram i let grad mindske smerter og stivhed i led om morgenen. En sådan effekt er baseret på en analyse af 13 undersøgelser, hvor fiskeolie er afprøvet overfor placebo. 

 

Der er foretaget undersøgelser på fiskeolies effekt ved depression, Alzheimers demens, ADHD, bipolar sygdom (manio-depressiv sygdom) og skizofreni. Ved depressiv sygdom er der gode holdepunkter for, at fiskeolie ikke virker symptomlindrende. Ved bipolar sygdom er der ligeledes gode holdepunkter for manglende effekt på mani. Ved Alzheimers demens og skizofreni har tilskud af fiskeolie ikke haft effekt, mens en analyse af 10 undersøgelser, dog små og af dårlig kvalitet, har fundet en beskeden symptombedring ved ADHD. 

 

Der er utilstrækkelige videnskabelige holdepunkter for, at tilskud af fiskeolie øger den kognitive funktion (hukommelse, sprogfærdigheder, koncentration mm.) hos raske børn eller voksne. 

 

Tilskud af fiskeolie under graviditet kan måske (usikkert) øge barnets fødselsvægt beskedent, men ikke graviditetslængde eller risiko for tidlig fødsel. Det er utilstrækkelige holdepunkter for, at tilskud af fiskeolie under graviditet kan bedre børnenes kognitive funktioner. 

 

Læs mere om undersøgelser af virkning og effekt af fiskeolie på pro.medicin.dk 

 

Bivirkninger 

Symptomer som sure opstød, luft i maven og diarré er de mest almindelige bivirkninger. 

Ved indtag af store doser fiskeolie, er der øget risiko for blødning og nedsat modstandsdygtighed over for infektioner. 

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager fiskeolie i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af fiskeolie som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

2097. Bloch MH, Hannestad J. Omega-3 fatty acids for the treatment of depression. Systematic review and meta-analysis. Mol Psychiatry. 2012; 17:1272-82, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21931319 (Lokaliseret 7. juni 2016) 

 

2098. Bloch MH, Qawasmi A. Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Cild Adolesc Psychiatry. 2011; 50:991-1000, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21961774 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2099. Eslick GD, Howe PRC, Smith C et al. Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis. Intern J Cardiol. 2009; 136:4-16, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18774613 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2100. Fusar-Poli P, Berger G. Eicosapentaenoic acid interventions in schizophrenia. Meta-analysis of randomized, placebo-controlled studies. J Clin Psychopharmacol. 2012; 32:179-85, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367656 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2101. Gao L, Cao J, Mao Q et al. Influence of omega-3 polyunsaturated fatty acid-supplementation on platelet aggregation in humans: A meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis. 2013; 226:328-34, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23153623 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2102. Geleijnse JM, Giltay EJ, Grobbee DE et al. Blood pressure response to fish oil supplementation: a metaregression analysis of randomized trials. J Hypertens. 2002; 20:1493-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12172309 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2103. Goldberg RJ, Katz J. A meta-analysis of the analgetic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain. Pain. 2007; 129:210-23, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17335973 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2104. Gould JF, Smithers LG, Makrides M. The effect of maternal omega-3 (n-3) LCPUFA supplementation during pregnancy on early childhood cognitive and visual development: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2013; 97:531-44, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23364006 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2105. Inhoff-Kunsch B, Briggs V, Goldenberg T et al. Effect of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake on maternal, infant, and child health outcomes: a systematic review. Pediatr Perinat Epidemiol. 2012; 26 (Suppl.1):91-107, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742604 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2106. Khoueiry G, Abi Rafeh N, Sullivan E et al. Do omega-3 polyunsaturated fatty acids reduce risk of sudden cardiac death and ventricular arrhythmias? A meta-analysis of randomized trials. Heart Lung. 2013; 42:251-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714269 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2107. Kotwal S, Jun M, Sullivan D et al. Omega 3 fatty acids and cardiovascular outcomes. Systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012; 5:808-18, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23110790 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2108. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ et al. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med. 2012; 172:686-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22493407 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2109. Liu LL, Wang LN. ω-3 fatty acids therapy for IgA nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nephrol. 2012; 77:119-25, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22257542 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2110. Mazereeuw G, Lanctôt KL, Chau SA et al. Effects of ω-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-analysis. Neurobiol Aging. 2012; 33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22305186 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2111. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E et al. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2012; 308:1024-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22968891 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2112. Sarris J, Mischoulon D, Schweitzer I. Omega-3 for bipolar disorder: meta-analysis of use in mania and bipolar depression. J Clin Psychiatry. 2012; 73:81-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903025 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2113. Sublette ME, Ellis SP, Geant AL et al. Meta-analysis of the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) in clinical trials in depression. J Clin Psychiatry. 2011; 72:1577-84, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939614 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2114. Sydenham E, Dangour AD, Lim WS. Omega 3 fatty acid for the prevention of cognitive decline and dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2012; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696350 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2115. Turner D, Zlotkin SH, Shah PS et al. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160277 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2116. Wang Q, Liang X, Wang L et al. Effect of omega-3 fatty acids supplementation on endothelial function: a meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis. 2012; 221:536-43, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22317966 (Lokaliseret 3. juni 2016) 

 

2898. Jiao J, Li Q, Chu J et al. Effect of n-3 PUFA supplementation on cognitive func-tion throughout the life span from infancy to old age: a systematic review and meta-analysis of randomized con-trolled trials. Am J Clin Nutr. 2014; 100:1422-36, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411277 (Lokaliseret 3. juni 2016)