Hvidløg

Revisionsdato: 15.05.2017

Indledning 

Hvidløg som naturlægemiddel består af det tørrede løg af Allium sativum. Aktive stoffer menes at være svovlholdige forbindelser. Et af disser stoffer er allicin, der først dannes, når løget ødelægges (fx knuses) og som giver hvidløg den karakteristiske lugt. Allicin hæmmer muligvis dannelsen af kolesterol i blodet og virker udvidende på blodkarrene.  

 

Hvidløg 

Anvendelse 

Bruges til at forebygge og behandle lette tilfælde af øget kolesterol og fedt i blodet, hvor det vurderes, at medicinsk behandling ikke er nødvendig. 

 

Virker det? 

Der er gode holdepunkter for, at hvidløg kan nedsætte blodets indhold af kolesterol. 

 

Dokumentation 

En analyse af 39 undersøgelser viste, at hvidløg sænker mængden af kolesterol i blodet (total kolesterol og LDL-kolesterol - sidstnævnte kaldes også for det farlige kolesterol). Dosis for at opnå virkning, var i de fleste undersøgelser 600-900 mg tørret hvidløgspulver dagligt.  

 

Der er også gode holdepunkter for, at hvidløg kan sænke blodtrykket. Der er set størst fald i blodtrykket hos personer med forhøjet blodtryk.  

 

Læs mere om undersøgelser af effekt af hvidløg på pro.medicin.dk

 

Bivirkninger 

"Hvidløgsånde" er en kendt bivirkning, der optræder hos ca. 50% af de behandlede. Der er også set tilfælde af irritation i huden og allergiske reaktioner som astma og nældefeber. Blødning efter operation er en bivirkning, der er set hos personer, som inden operationen var i behandling med hvidløg. Man skal derfor stoppe med at tage hvidløg mindst en uge før en planlagt operation. 

 

Samtidig brug af anden medicin 

Hvidløg kan forstærke risikoen for blødning, hvis du samtidig tager blodfortyndende medicin

 

Bloddonor 

Du må gerne donere blod, hvis du tager hvidløg i den mængde, som anbefales på pakningen. 

 

NB! Husk altid at informere lægen, hvis du tager naturlægemidler.  

 

Yderligere information 

Læs generelt om naturlægemidler på min.medicin.dk.  

Læs kriterierne for hvilke naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk

 

Se en fuld beskrivelse af hvidløg som naturlægemiddel i produktresumeét på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

 

Referencer 

2128. Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids. Nutr Rev. 2013; 71:282-99, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590705 (24. januar 2017) 

 

2899. Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: an updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016; 146:389-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26764326 (24. januar 2017)