Lars Ovesen
(Forfatter)

Lars Ovesen, Overlæge
Medicinsk-Gastroenterologisk Afdeling
Slagelse Sygehus
4200 Slagelse
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger